ประชุมกรอบการทำงานที่ปรึกษาฯ

ประชุมกรอบการทำงานที่ปรึกษาฯ

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชนกรุงเทพฯและปริมณฑล 5 จังหวัด เพื่อมอบแนวทางการทำงานใก้คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานฯ

หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับมหาดไทย มีนายวัชรินทร์ ศรีสวย หน.สำนักงานและเลขานุการนายนิพนธ์ ชื่นตา ร่วมประชุมด้วย มีพลเอก พนา ถนอมสิงห์ ประธานที่ปรึกษาฯกรุงเทพฯและปริมณฑล นายเกียรติภัส จำปาทองวิรัตน์ ประธานที่ปรึกษาฯ นนทบุรี และคณะให้การต้อนรับ ณ หอประชุมวัดพุทธปัญญา เขตบางเขน จ.นนทบุรี

มีนายบรรหาร บุญเขต ประธานที่ปรึกษาฯภาคเหนือตอนล่าง 1 นายเสรภณ การสมพรต ประธานที่ปรึกษาฯภาคกลาง เข้าร่วมประชุมด้วย พร้อมกันนั้นได้มอบใบแต่งตั้งให้ประธานรองประธานและเลขานุการในกรณีพิเศษ

Related posts