กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ. เชียงใหม่ ติดตามการใช้งานฐานข้อมูลโปรแกรมรายงานโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ รพ.ลานนา

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ. เชียงใหม่ ติดตามการใช้งานฐานข้อมูลโปรแกรมรายงานโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ รพ.ลานนา

 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ นำโดยนายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ด้านระบาดวิทยา นายกิตบดินท์ ทองดวง ผู้ช่วยนักวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะทำงานจาก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมระบบการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และติดตามการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล ผู้เข้าตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านเว็บไซค์ DDC ของกรมควบคุมโรค และโปรแกรมเชียงใหม่โควิด-19 (CMC-19) ซึ่งเป็นโปรแกรมลงข้อมูลและรายงานผลการตรวจโควิด-19 จากโรงพยาบาลลานนา ส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่และกรมควบคุมโรค ณ โรงพยาบาลลานนา

การออกติดตามครั้งนี้ เพื่อทบทวนกระบวนการทำงาน และสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการลงข้อมูล ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาลในห้องตรวจโรคทางเดินหายใจ และทีมงานเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ที่เป็นผู้ใช้งานจริงจากระบบรายงานผลการตรวจโควิด-19 นี้ เพื่อที่จะได้นำปัญหาที่พบขณะใช้งานไปพัฒนาและแก้ไขต่อไป พร้อมทั้งให้คำแนะนำการลงทะเบียนออก SAT Code ตรวจแล็บสำหรับผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 โดยอัตโนมัติ โดยมีนางอังคณา ปัจฉิม พยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อ พร้อมทั้งคณะทำงาน ทีมหัวหน้าแผนก โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้โรงพยาบาลลานนา เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของสปสช. ตรวจแล็ปหาเชื้อโควิด-19 ให้กับคนไทยทุกคน ที่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงของกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และในแต่ละวันได้ร่วมคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชนไทยชาวเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก รายงานทั้งหมดจะถูกส่งไปยังกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ และหากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็จะเข้าสู่ระบบการควบคุมโรค ตามมาตรการของสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ต่อไป

///////////// นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Related posts