ศบภ.ร.151 ฝึกเพื่อให้พร้อม กรณีเกิดภัยพิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลาและสถานการณ์ ในการช่วยเหลือประชาชน

ศบภ.ร.151 ฝึกเพื่อให้พร้อม กรณีเกิดภัยพิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลาและสถานการณ์ ในการช่วยเหลือประชาชน

 

ณ ร.151 พัน.1 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พ.ท.ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผบ.ร.151 พัน.1 เป็นประธาน การตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ แนะนำเพิ่มทักษะการพายเรือยาง รวมถึงตรวจสภาพความพร้อม ด้านบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกิจกรรม พร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรณีเกิดภัยพิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลาและสถานการณ์ ในการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการซักซ้อมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย กรณีอุทกภัย เพื่อให้เกิดความชำนาญของผู้ปฏิบัติและสร้างการรับรู้ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และให้เกิดความเชื่อมั่น สร้างความอบอุ่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่หากมีภัยพิบัติเกิดขึ้น

ข่าว/แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส

Related posts