ผอ.ท่าอากาศยานนราธิวาส คาดว่าเปิดบริการอย่างเป็นทางการ 15 มิถุนายน นี้ (มีคลิป)

ผอ.ท่าอากาศยานนราธิวาส คาดว่าเปิดบริการอย่างเป็นทางการ 15 มิถุนายน นี้

 

ตามที่ ท่าอากาศยานนราธิวาสและสายการบินไทยแอร์เอเชีย ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายในที่ 1 มิถุนายน 2563 เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้คำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เมื่อได้รับการพิจารณาให้เปิดทำการได้ตามปกติ ท่าอากาศยานนราธิวาสจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง


ด้าน นางดวงพร สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส นำเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานนราธิวาส เจ้าหน้าที่สายการบิน พนักงานทำความสะอาด เจ้าของกิจการและลูกจ้างร้านค้าต่างๆในท่าอากาศยานนราธิวาส เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จึงมีมาตรการกำหนดให้ผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกท่าอากาศยาน ต้องผ่านจุดตรวจสแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ เช็คอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สำหรับผู้โดยสารมีเก้าอี้เว้นที่นั่งด้วย เมื่ออยู่ในพื้นที่ท่าอากาศยาน หากการคัดกรองพบว่าผู้โดยสารมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือไม่สวมหน้ากากอนามัย เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานมีสิทธิปฏิเสธการให้เข้าพื้นที่ท่าอากาศยานได้

สำหรับผู้โดยสารที่ได้สำรองที่นั่งไว้แล้วนั้น กรุณาติดต่อ เลื่อนวันเดินทางด้วยตนเองได้ที่ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ติดต่อสอบถามเบอร์ 073-565112 และบัตรโดยสารสามารถเลื่อนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสามารถเดินทางได้ ภายใน 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น หรือ สามารถเก็บยอดเงินสำหรับสำรองที่นั่งในครั้งถัดไป มีระยะเก็บได้ 2 ปี มีข้อสงสัยติดต่อทางเพจท่าอากาศยานนราธิวาส โทร. 073-565061-5

ข่าว/แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส

Related posts