โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์, ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์) ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์, ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์) ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

 

เมื่อวานนี้ (1 มิ.ย.63) ณ ใต้อาคาร 3 โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนของครูและบุคลาการทางการศึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายนูญ สายอ๋อง ผู้อำนวยการร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการร.ร.อบจ.พิทยานุสรณ์ เป็นประธานการประชุม

นายนูญ สายอ๋อง เปิดเผยว่า ได้ซักซ้อมและเน้นถึงความพร้อมในด้านต่างๆ โดยการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 นั้น ได้มอบมอบให้คุณครูทุกคนได้ติดตามนักเรียนและสำรวจความพร้อม เช่น ในเรื่องของความพร้อมการจัดการเรียนสอนออนไลน์ โดยให้มีการทดสอบการสอนออนไลน์ของครูประจำชั้น ครูประจำวิชา ก่อนที่จะเปิดภาคเรียน ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนจริง

ส่วนกำหนดการของนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1และ ม.4 นั้น ได้กำหนดให้มีการสั่งจองชุดนักเรียน ชุดพละ สมุดและหนังสือเรียน กำหนดในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยจะมีการกำหนดแบ่งเป็นสองช่วงเวลาคือ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 09.00 – 11.00 น. และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ใต้อาคาร 3 โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์

“สำหรับการประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเทศหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีการรวมตัวกันมากนั้น ทางโรงเรียนได้พิจารณายกเลิกกิจกรรมดังกล่าว แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เช่น การประชุมผู้ปกครองออนไลน์ หรืออื่นๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ส่วนการเปิดเรียนที่กำหนดไว้วันที่ 1 กรกฎาคมนั้น จะดูความพร้อมและหนังสือสั่งการอีกครั้ง แต่ก็จะแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบอย่างต่อเนื่องครับ”

 

ภาพ : ข่าว : Photo : Kasem Limaphan
ประธานกรรมการสถานศึกษาร.ร.เกาะแต้วฯ

Related posts