ประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสร้างการรับรู้และการสร้างการ มีส่วนร่วมกับผู้นำชุมชน

 

วันนี้ (2 มิถุนายน 2563) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการเปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสร้างการรับรู้และการสร้างการ มีส่วนร่วมกับผู้นำชุมชน โดยมีนายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายเจ๊ะโซ๊ะ หัดเหาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ในพื้นที่ตลิ่งชัน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

ด้าน นางนาดีนา ดุลรอหมาน ชาวบ้านตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กล่าวถึงกระบวนการสร้างความเข้าใจในโครงการดังกล่าวว่า ที่ผ่านมาก็รับทราบและเข้าใจในระดับหนึ่ง โดยตนเองและคนส่วนใหญ่ในพื้นที่กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เข้าใจ และสนับสนุนโครงการให้เกิดขึ้น เพราะมีความคาดหวังให้เกิดการพัฒนาทั้งเรื่องงาน เรื่องการศึกษา

นางนาดีนา ดุลรอหมาน กล่าวด้วยว่า เหตุการณ์ที่มีการคัดค้าน เราในฐานะผู้สนับสนุน ก็อยากให้การคัดค้านเป็นเสียงสะท้อนของคนในพื้นที่เท่านั้น เพราะโครงการจะเกิดขึ้นในพื้นที่ คนในพื้นที่จึงต้องมีส่วนสำคัญในการสะท้อนความคิดเห็น ขณะเดียวกันเราเองก็กังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ก้อต้องมีมาตรการรองรับไว้ เพื่อให้ชาวบ้านได้มั่นใจ โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นทางทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีการเปิดกว้างให้มีการเสนอความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งจะมีกระบวนการสร้างความเข้าใจต่อไป โดยในครั้งต่อไปจะมีการเปิดเวทีให้ภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย

Related posts