จิตอาสา โรงพยาบาลลานนา ร่วมออกหน่วยคัดกรองฯ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตำรวจภูธรภาค 5

จิตอาสา โรงพยาบาลลานนา ร่วมออกหน่วยคัดกรองฯ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตำรวจภูธรภาค 5

 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563
ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนำทีมจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลลานนา นำโดยนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา


เข้าร่วมคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมถึงออกหน่วยปฐมพยาบาลพื้นฐานให้แก่ผู้มาร่วมในงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ลานอินทนนท์ ตำรวจภูธรภาค 5
วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้มาร่วมงานกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ผบก.ภ 5 ,รอง ผบช.ภ.5, ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, รองผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5, ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการตำรวจ ทหาร หัวหน้าหน่วยราชการในจังหวัดเชียงใหม่
และประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 500 คน โดยหลังกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯนี้ มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ และทาสีขอบทางจราจร ตลอดทางบริเวณ ถ.มหิดล อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ร่วมด้วย

////

Related posts