กิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน

กิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน

 

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักกองของ ศอ.บต. ผู้แทนกลุ่มจิตอาสา ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ผู้แทนเทศบาลนครยะลา ผู้แทนเจ้าหน้าที่ขนส่งจาก บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. เข้าร่วม


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการจัดชุดเครื่องอุปโภคบริโภคส่งมอบแก่กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา 6 ชุมชน จำนวน 72 ราย ได้แก่ ชุมชนตลาดเก่า 17 ราย ,ชุมชนธนวิถี 15 ราย ,ชุมชนบ้านสะเตง 12 ราย ,ชุมชนเวชกรรม 10 ราย ,ชุมชนเทศบาล 9 รายและชุมชนผังเมือง 4 จำนวน 9 ราย ซึ่งต้องขอขอบคุณกลุ่มจิตอาสา ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ผู้แทนเทศบาลนครยะลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยการช่วยเหลือและการแบ่งปันแก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


ในการนี้เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาล นครฯยะลา โดยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมพูดคุยและให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติให้มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยที่เกิดขึ้นด้วย
สำหรับการรินน้ำใจให้ความช่วยเหลือของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการขับเคลื่อนของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบ โรค COVID-19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ได้ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ต่างๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วอย่างมากมาย

อาทิ การเป็นศูนย์กลางการประชุมและระดมความร่วมมือในวาระสำคัญๆต่างๆ การมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาล รพ.สต. อสม. บัณฑิตอาสาฯและอาสาสมัครมูลนิธิในพื้นที่ การส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งที่อยู่ในพื้นที่ จชต. และกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ล็อตแรกกว่า 6,000 ถุง การร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นำรถคาราวานธงฟ้าราคาประหยัดลงพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 14 คัน เพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูก และการสนับสนุนโครงการสำคัญรองรับการแก้ไขผลกระทบจากโรคโควิด 19 อาทิ โครงการในพระราชดำริ เป็นต้น เพื่อเป้าหมายปลายทางสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนและยกระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป

 

Related posts