เจ้าหน้าที่เร่งฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับ 7 กลุ่มเสี่ยง

เจ้าหน้าที่เร่งฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับ 7 กลุ่มเสี่ยง

 

บรรยากาศวันแรกของการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ให้กับ 7 กลุ่มเสี่ยง ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้เร็วขึ้น เพื่อให้มีผลทันต่อการป้องกันก่อนจะเข้าสู่ฤดูกาลระบาดใหญ่ของโรค คือฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายน-กันยายน เพื่อลดการป่วยและเสียชีวิต อีกทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันแพร่ระบาดโควิด โดยปีนี้จังหวัดพิษณุโลกมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีน จำนวน 50,351 โด๊ส


เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ทางเจ้าหน้าที่ ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งวันนี้เป็นวันแรก โดยในปีนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้เร็วขึ้น เพื่อให้มีผลทันต่อการป้องกันก่อนจะเข้าสู่ฤดูกาลระบาดใหญ่ของโรค คือฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายน-กันยายน เพื่อลดการป่วยและเสียชีวิตจากโรคนี้ โดยบรรยากาศในวันนี้มีประชาชนในกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุกว่า 355 คนมารับบริการ โดยทางเจ้าหน้าที่จะได้ทยอยฉีดให้ครบภายใน 3 วัน เนื่องจากต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด และการเว้นระห่างของผู้มารับวัคซีนอีกด้วย


นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีนโยบายการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2563 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม โดยจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการสนับสนุนวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จำนวน 50,351 โด๊ส เป็นวัคซีนชนิดฉีด ผลิตจากเชื้อที่ตายแล้ว โดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

แต่ผู้ฉีดวัคซีนแล้วยังอาจเป็นไข้หวัดใหญ่ได้แต่อาการจะน้อยลง รวม ๓ สายพันธุ์ในวัคซีน 1 โด๊ส คือ สายพันธุ์เอ เอช1 เอ็น1 (A H1N1) สายพันธุ์เอ เอช3 เอ็น2 (A H3N2) และสายพันธุ์บี (B) ซึ่งสามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือก่อนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) และก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม) เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด อย่างไรก็ดีในกลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 กลุ่มเป้าหมายหากป่วยเป็นโรคนี้มักจะมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรง อาจเสียชีวิตได้ เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ จึงต้องฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิป้องกัน ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยยืนยัน มีความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพในการลดการเจ็บป่วยและการตาย หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคไข้หวัดใหญ่

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts