หนุ่มใหญ่ชีวิตรันทดหลังค้ำประกันญาติซื้อรถให้ญาติไม่มีเงินผ่อน ถูกยึดรถ ยึดบ้าน และโฉนดที่ดินมรดกของแม่ที่ทิ้งให้ไว้ก่อนตายไปขายทอดตลาดกับบังคับคดี เดินหน้าร้องศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ ขอให้กาช่วยเหลือ ระบุบริษัทขายรถยนต์ทำผิดสัญญาหนังสือปรับปรุงโครงสร้าง จึงมาร้องขอความเป็นธรรม ทางเจ้าหน้าที่เห็นใจรับเรื่องไว้ และตรวจสอบ

หนุ่มใหญ่ชีวิตรันทดหลังค้ำประกันญาติซื้อรถให้ญาติไม่มีเงินผ่อน ถูกยึดรถ ยึดบ้าน และโฉนดที่ดินมรดกของแม่ที่ทิ้งให้ไว้ก่อนตายไปขายทอดตลาดกับบังคับคดี เดินหน้าร้องศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ ขอให้กาช่วยเหลือ ระบุบริษัทขายรถยนต์ทำผิดสัญญาหนังสือปรับปรุงโครงสร้าง จึงมาร้องขอความเป็นธรรม ทางเจ้าหน้าที่เห็นใจรับเรื่องไว้ และตรวจสอบ

 


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายสิฐ สิทธิสอน อายุ 51 ปี อาชีพรับจ้าง ชาวบ้านห้วยโจ้ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เจ้าของบ้านและโฉนดที่ดินเลขที่ 2035 เลขที่ดิน 289 หน้าสำรวจ 6716 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ ได้นำเอกสารการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จากบริษัทขายรถยนต์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดลำพูน มายื่นต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายมนตรี ไชยกีรี นิติกรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รับเรื่องไว้ และจะได้ทำการตรวจสอบ ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป


นายสิฐ สิทธิสอน ระบุ ว่าตนเองกำลังจะถูกยึดโฉนดที่ดินเนื้อที่ 2 งาน และบ้านหลังดังกล่าว ซึ่งเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่แม่ ได้มอบให้ก่อนตาย ทำให้ตนเองไม่มีบ้านอยู่อาศัย และยังต้องติดหนี้สินกับบริษัทขายรถยนต์อีก ทั้งนี้เมื่อต้นปี พ.ศ.2562 นายมนูญ เชิดชู อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 432 หมู่ 4 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ ซึ่งเป็นญาติพี่น้องกัน ได้ไปชื้อเช่ารถยนต์บรรทุก 6 ล้อ กับบริษัทขายรถยนต์มีชื่อแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเป็นระบบผ่อนชำระ โดยให้ตนเองเป็นคนค้ำประกันในสัญญาชื้อขาย แต่ปรากฏว่าต่อมานายมนูญ เชิดชู ไม่ได้ชำระเงินให้กับทางบริษัทขายรถยนต์ ฯ จึงทำให้ทางบริษัทฯ ทำการยึดรถยนต์คันดังกล่าวขายทอดตลาด แต่เนื่องจากเงินขายรถไม่พอกับยอดหนี้ จึงได้ยึดโฉนดที่ดินของตนเองที่ติดจำนองกับธนาคารรัฐแห่งหนึ่งและนำไปขายทอดตลาดกับกองบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่


โดยก่อนหน้านี้นายมนูญ และตนเอง(นายสิฐ)ได้ไปทำหนังสือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ยอมรับเป็นลูกหนี้กับบริษัทขายยนต์ ยอดชำระ 204,169 บาท นำเงินไปชำระเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 จำนวน 10,000 บาท และจะผ่อนชำระเดือนละ 3,000 บาท หากชำระเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนายมนูญ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนทรัพย์ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่เอง
แต่ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ทางบริษัทขายรถยนต์ ได้นำเอาที่ดินโฉนดเลขที่ 2035 เลขที่ดิน 289 หน้าสำรวจ 6716 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ ไปขายทอดตลาด

ที่สำนักบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการกระทำของบริษัทขายรถยนต์ได้ทำผิดสัญญากับตนเอง ที่ได้ทำหนังสือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไปเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งนายมนูญ และตนเอง(นายสิฐ)มีความประสงค์ที่จะชำระหนี้แก่บริษัทฯและขณะนี้อยู่ในระหว่างชำระหนี้กับทางบริษัทฯแต่ปรากฏว่าทางบริษัทฯได้นำเอาโฉนดที่ดินไปขายทอดตลอด และไม่แจ้งให้นายมนูญ กับตนเองรู้ ซึ่งก่อนหน้านั้นนายมนูญ และตนเองมีความต้องการจะของดการขายทอดตลาด/บังคับคดีไว้ชั่วคราว แต่บริษัทขายรถยนต์ผิดสัญญา ไม่มีการแถลงข่าวขายทอดตลาด และแจ้งให้นายมนูญและตนเองทราบ จนมีนายทุนได้เข้าไปสำนักงานบังคับคดีและชื้อโฉนดที่ดินนั้นไป จึงทำให้ตนเองไม่มีที่อยู่อาศัย ได้รับความเดือดร้อน อยากขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และบริษัทขายรถยนต์ ทราบ และขอร้องให้ความยุติธรรมและความช่วยเหลือตนเองด้วย


ทั้งนี้ตนเองและครอบครัวจะต้องออกจากที่ดิน และบ้านตามคำสั่งศาล จึงได้มาร้องศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งให้ทางบริษัทฯขายรถยนต์ ทราบ และออกมารับผิดชอบการกระทำของบริษัทฯโดยขอให้ทางบริษัทชื้อคืนทีดินดังกล่าวให้กับตนเอง โดยตนเองจะทำการผ่อนชำระเงินที่เหลือกับทางบริษัทฯตามที่ตกลงกันไว้ต่อไป โดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ และได้ให้นายสิฐ สิทธิสอน ไปคัดคำสั่งศาล พร้อมได้ให้นายสิฐ ไปร้องขอความช่วยเหลือกับยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการช่วยเหลืออีกด้วย.

**************************จบข่าว********************
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Related posts