ศรีสะเกษเปิดโครงการสืบสานปณิธานงานของพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ เกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก ปล่อยกบสู่นา ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่นดิน

ศรีสะเกษเปิดโครงการสืบสานปณิธานงานของพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ เกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก ปล่อยกบสู่นา ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่นดิน

 

 

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ บ้านพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ นายเฉลิม ณิชกุล ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอพยุห์ เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานปณิธานงานของพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ เกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก ปล่อยกบสู่นา ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยมี นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายปรีชา ไพสิฐตระกูล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพุยห์ นายทิวา รุ้งแก้ว ที่ปรึกษาพิเศษด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อบจ.ศรีสะเกษ

นายเดชทนง กล้วยนิจ อธิการบดีมหาวิชชาลัยธรรมชาติ วิทยาเขตปรางค์กู่ สาขาพืชสวนนาป่า คันนา นายบุญศรี แสงพยับ เครือข่ายมหาวิชชาลัยธรรมชาติ ได้นำกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ อ.พยุห์ อ.ปรางค์กู่ อ.เมืองศรีสะเกษ และ อ.บึงบูรพ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดโครงการสืบสานปณิธานงานของพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ เกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก ปล่อยกบสู่นา ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่นดิน เชื่อมคน เชื่อมปลา เชื่อมป่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นจำนวนมาก

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการสืบสานปณิธานงานของพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ เกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษสู่ครัวโลก ปล่อยกบสู่นา ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่นดิน บ้านพยุห์ ต.พยุห์ อ.พยุห์ นี้ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ โดยพัฒนาพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ หนึ่งไร่ มีรายได้ 1 ล้านบาท ตามนโยบายของหอการค้าแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ สภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ ยังจะได้เปิดตลาดนัดสภาวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษอีกด้วย

นายทิวา รุ้งแก้ว ที่ปรึกษาพิเศษด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อบจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเชื่อมคน เชื่อมปลา เชื่อมป่าเข้าหากัน เพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากว่าทั้ง 3 ส่วนนี้ เปรียบเสมือนวงจรสำคัญทางธรรมชาติที่ทำให้คนเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยพ่อหมวดวิชัย สุริยุทธ นักปลูกต้นไม้ชื่อดังของ จ.ศรีสะเกษ อีกทั้ง เพื่อให้กลุ่มเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด ต.พยุห์ อ.พยุห์ พระสงฆ์ และสามเณร จากวัดป่าเวฬุวัน บ้านพยุห์ หมู่ 1 ต.พยุห์ อ.พยุห์ ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ

Related posts