พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่สานต่อโครงการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว “หนึ่งแปลงผัก หนึ่งเสวียน” (มีคลิป)

พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่สานต่อโครงการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว “หนึ่งแปลงผัก หนึ่งเสวียน”

 

 

อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลให้กับข้าราชการในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีนายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับผู้นำ อช.อำเภอเมืองเชียงใหม่ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองเชียงใหม่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันทำแปลงปลูกผัก/จัดทำเสวียน บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อต่อยอดกิจกรรมต่อไป


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ได้มีการถวายสังฆทานเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว แก่พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ และส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้ 25 อำเภอ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน 135 วัด 18 เจ้าคณะอำเภอ ได้นำผลผลิตผักสวนครัวไปประกอบอาหารในการดำรงชีวิตประจำวันได้
“กรมการพัฒนาชุมชน” ได้ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” เพื่อส่งเสริมให้วัดมีส่วนร่วมในการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน นำไปประกอบอาหารในการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน อันจะเป็นการลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และในช่วงของการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิท 19 จึงได้มีการลูกผักสวนครัวจากวัด สู่ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นที่ปลูกประมาณ 200 ตารางวา โดยผักที่นำมาปลูกครั้งนี้มี 7 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ผักบุ้ง ผักกาดหัว ถั่วฝักยาว พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มะเขือเทศ และแมงลัก


ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท้านนอกคอกนา จำกัด และบริษัทสยามสตาร์ซีดส์ จำกัด งบประมาณ 243,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมากิจกรรมดังกล่าว ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วนและประชาชนก็ยังหันมาปลูกผักสวนครัวไว้กินเองมากขึ้นด้วย
นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดทำกิจกรรมตามโครงการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลให้กับข้าราชการในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้หน่วยงานราชการต้องเริ่มต้นดำเนินการเป็นตัวอย่างก่อนแล้วค่อยขยายไปสู่ชุชน หมู่บ้าน จึงจะสามารถพัฒนาไปได้ด้วยดี
สำหรับกิจกรรม หนึ่งครัวเรือน หนึ่งแปลงปลูกผัก/จัดทำเสวียน นั้นต้องเริ่มต้นที่อำเภอก่อน โดยท่านายอำเภอเป็นคนริเริ่มทำ ลงมาสู่พัฒนาการอำเภอ ขยายไปสู่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ขับเคลื่อนสู่องค์กรต่างๆในช่วงสภาวะวิกฤตโควิท 19 นั้นอยากให้ทุกครอบครัวลงมือทำ ปลูกผัก จัดทำเสวียน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย มีอาหาร พืชผัก รับประทานในครอบครัว


*******************
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Related posts