สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ” แก่โรงพยาบาลสตูล เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 (มีคลิป)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ” แก่โรงพยาบาลสตูล เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ” แก่โรงพยาบาลสตูล เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยงบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนา “กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่าง ๆ” โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อส่งต่อให้แก่แพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล ณ โรงพยาบาลสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 และโรคระบาดต่างๆ ให้สำนำงานมูลนิธิชัยพัฒนา จัดซื้อห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ให้แก่โรงพยาบาลสตูล เพื่อใช้เก็บสิ่งส่งตรวจโดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยหรือผู้สงสัยกลุ่มเสี่ยง และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ภายนอก

 

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts