กฟผ.และพันธมิตรช่วยช้างแม่แจ่ม

กฟผ.และพันธมิตรช่วยช้างแม่แจ่ม

 


วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางสุกัญญา สุวรรณประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน และนายบุญฤทธิ์ ศิริปาณี ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ เป็นผู้แทนกฟผ. มอบเงินบริจาคของ กฟผ.ร่วมกับบริษัทกัลฟ์จำนวน 200,000 บาท ให้นายบุญลือ ธรรมรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และนายดวงจันทร์ ธรรมชาติมณี ผู้ใหญ่บ้านห้วยผักกูด และประธานชุมชนคนรักช้างแม่ศึก อ.แม่แจ่มเพื่อช่วยซื้ออาหารให้ช้างที่ไม่สามารถทำงานได้ในช่วง covid -19 ณ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

Related posts