ศอ.บต.เตรียมช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐฯ จำนวน 199 ราย

ศอ.บต.เตรียมช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐฯ จำนวน 199 ราย

 

วันนี้ (4 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศอ.บต. นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อมั่นคง (กสม.) ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าทีรัฐฯ โดยมี นางอาดีลา บูเดียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรม (กสม.) ปลัดอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการชี้แจงขั้นตอนการยื่นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบ กพต. การพิจารณาผู้ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบที่ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบ กพต. ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 จำนวน 199 ราย ประกอบด้วย ผู้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากจังหวัดยะลา 48 ราย จังหวัดปัตตานี 10 ราย จังหวัดสงขลา 82 และจังหวัดนราธิวาส 59 ราย ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ติดตามพบปะเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

Related posts