โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์,ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์) ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์,ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์) ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

 

นายนูญ สายอ๋อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ เปิดเผยว่า ได้จัดทำ“โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”ขึ้น เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระชนมพรรษาครบ 42 พรรษา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันปลูกป่า ร่วมกันสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนของชุมชนในพื้นที่ต่อไปในอนาคต

“ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกล้าไม้ตะเคียนทอง ซึ่งปัจจุบันเป็นไม้ที่มีปลูกอยู่แล้วในพื้นที่ของโรงเรียนมีอายุมากกว่า 30 ปี สร้างความร่มรื่นให้กับพื้นที่โรงเรียน อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสถานศึกษาที่มี”ดงตะเคียน”มากที่สุดก็ได้”

“ในขณะเดียวกันกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ ทางโรงเรียนเรามีพื้นที่ถึง 150 ไร่ เราจึงได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเพื่อสร้างความร่มรื่นและให้ความสำคัญมากขึ้น โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกไม้ตะเคียน 500 ต้น โดยทุกคนพร้อมที่จะดูแลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันสำคัญเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านครับ”

ภาพ : ข่าว : Photo : เกษม ลิมะพันธุ์
ประธานกรรมการสถานศึกษาร.ร.เกาะแต้วฯ

Related posts