รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมแจกถุงยังชีพ 220 ถุง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง ภายใต้โครงการ “อุตสาหกรรมปันสุข มอบถุงยังชีพ” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนท่ามกลางภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมแจกถุงยังชีพ 220 ถุง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง ภายใต้โครงการ “อุตสาหกรรมปันสุข มอบถุงยังชีพ” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนท่ามกลางภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

วันนี้ (5 มิ.ย. 63) ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมทางรถไฟ หมู่ที่ 10 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 220 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำปลา ซีอิ้วขาว น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช นมกล่อง น้ำดื่ม และกาแฟสำเร็จรูป เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนท่ามกลางภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมให้การต้อนรับ

นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งสริม สนับสนุน และเชิญชวนให้ประชาชนที่มีจิตอาสามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศและพัฒนาสังคมร่วมกับภาครัฐ โดยในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมได้นำร่องจัดทำโครงการตู้อุตสาหกรรมปันสุข “หยิบพอดี มีก็แบ่งปัน” จำนวน 5 ตู้ บริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันแบ่งปันและเป็นผู้ให้ในการแบ่งปันอาหาร แบ่งปันน้ำใจ ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบกระทรวงอุตสาหกรรมและยังได้จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมุ่งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรม ในการร่วมกันบริจาคสิ่งของและดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

5 มิ.ย. 63

Related posts