พระสงฆ์รักบ้านเกิดแจกอาหารผู้ได้รับผลกระทบโควิท -19 (มีคลิป)

พระภิกษุใจดี ร่วมกับเทศบาลห้วยทราย ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ อสม.นำข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ จำนวน 230 ชุดเพื่อไปจ่ายแจกชาวบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และ แม่บ้านในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน บ้านดอยซิว, บ้านป่าตึง อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ “ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันความสุข”ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิดท-19

 

ที่หมู่บ้านดอยซิว หมู่ 6 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ พระครูปลัดศุภชัย ภัทเทกเมธี เจ้าอาวาสวัดแม่ป่าข่า หมู่ 12 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน พร้อมด้วยนายไวศักดิ์ ใจเทพ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย นายชาคริต ธิสา รองนายกฯ นายสายเพชร ทาโปปิน สมาชิกสภาฯนายประเวท จินาจันทร์ สมาชิกฯ,นายเอนก อินมูตโต สมาชิกฯ คุณแม่สุข อินต๊ะปวง,นายพิรุณ ขัตธิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ห้วยทราย ,นายสมาน หมื่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.ห้วยทราย,นางจันทร์ทิพย์ บุญเพ็ง ประธานกลุ่มแม่บ้านดอยซิว หมู่ 6,

และนางจันทร์ศรี ภักดี ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ 7 ต.ห้วยทราย พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง และ เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลห้วยทราย พร้อมทีมงานจำนวนกว่า 20 คน ได้ช่วยกันลำเลียงไข่ไก่ จำนวนกว่า 250 แผง พร้อม ข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน 230 ชุด ไปวางบนโต๊ะเพื่อทำการแจกจ่ายบรรดา ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง แม่บ้าน บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัส 2019 หรือ โรคโควิท -19 ในพื้นที่ตำบลห้วยทราย จำนวน 2 หมู่บ้าน ทั้งนี้ได้มีการดำเนินตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิท-19 โดยได้มีการตรววัดอุณหภูมิร่างกายของชาวบ้าน มีการรักษาระยะห่าง จัดเตรียมแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด


พระครูปลัดศุภชัย ภัทเทกเมธี เจริญพรว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ขณะนี้ ทำให้เราทุกคนต่างได้รับผลกระทบ และเกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ เงินทอง เครื่องใช้ อาหารการกิน ทำให้คนตกงาน ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ผู้คนเกิดความหิว อดอยาก โดยทางอาตมา ซึ่งมีบ้านเกิดบ้านเดิมอยู่หมู่บ้านดอยซิว หมู่ 6 ต.ห้วยทราย มีความสำนึกสงสารชาวบ้านอยากให้การช่วยเหลือสังคม จึงได้ควักทุนทรัพย์ส่วนตัว และบางส่วนที่ได้รับการบริจาคจากคณะลูกศิษย์ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และต่างปรเะทศ ได้นำมาจัดชื้อข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค-บริโภค นำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านดอยซิว และ หมู่ 7 บ้านป่าตึง ต.ห้วยทราย เพื่อให้การช่วยเหลือชาวบ้าน บรรเทาความเดือดร้อน ช่วยแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว มีอาหารการกินที่เพียงพอ ซึ่งเป็นการ บรรเทาความเดือดร้อนในระดับหนึ่ง


ซึ่งการนำข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ เครื่องอุปโภค-บริโภค มาแจกจ่ายในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ของหมู่บ้านดอยซิว โดยที่ผ่านมาทางคณะสงฆ์ และอาตมา ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง ไปแจกจ่ายชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งมาแล้วจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 11 ครั้ง จำนวน 1,715 ครัวเรือน สำหรับโครงการครั้งต่อไปจะนำไปแจกที่ อ.พร้าว จำนวน 250 ครัวเรือน อ.แม่อาย จำนวน 200 ครัวเรือน, ตำบลห้วยทรายอีก 400 ครัวเรือน และที่ ต.แม่ทา อ.แม่ทา จำนวน 300 ครัวเรือนในวันที่ 18 มิถุนายน 2563


*************จบข่าว***************
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Related posts