ติดตามความคืบหน้าโครงการเกษตรผสมผสานบ้านควนหรันใต้ ต.ท่าม่วง อ.เทพา และโครงการเกษตรผสมผสานบ้านลำไพล ต.ลำไพล อ.เทพา จว.ส.ข.

ติดตามความคืบหน้าโครงการเกษตรผสมผสานบ้านควนหรันใต้ ต.ท่าม่วง อ.เทพา และโครงการเกษตรผสมผสานบ้านลำไพล ต.ลำไพล อ.เทพา จว.ส.ข.

 

เมื่อ ๖ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๕๐๐ – ๑๗๐๐ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจ
งานสร้างเสริมความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พร้อมด้วย พระครูโฆษิตสุตาภรณ์(พระอาจารย์ขาว), พระอาจารย์บุญมา, พระอาจารเฉี้ยง, พล.ต.อาคม พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค ๔ สน., ศปพร.ฯ, คณะทำงานฯ ที่ ๔(สงขลา), สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดสงขลา

และฝ่ายกฎหมายของสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. ติดตามความคืบหน้าโครงการเกษตรผสมผสานบ้านควนหรันใต้ ต.ท่าม่วง อ.เทพา และโครงการเกษตรผสมผสานบ้านลำไพล ต.ลำไพล อ.เทพา จว.ส.ข.
ทั้ง ๒ โครงการอยู่ระหว่างการเตรียมการปลูกพืชไร่และผักสวนครัว รวมทั้งเยี่ยมเยียนให้กำลังใจสมาชิกในโครงการ และ รับทราบปัญหา

Related posts