ประชุมการขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต.,

ประชุมการขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต.,

 

เมื่อ ๖ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๒๐๐ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจ
งานสร้างเสริมความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พร้อมด้วย พระครูโฆษิตสุตาภรณ์(พระอาจารย์ขาว), พระอาจารย์บุญมา, พระอาจารเฉี้ยง, พล.ต.อาคม พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.,

ศปพร.ฯ, คณะทำงานฯ ที่ ๔(สงขลา), สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดสงขลา และฝ่ายกฎหมายของสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. ประชุมการขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต., ผลการดำเนินการในห้วงที่ผ่านมา รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะสงฆ์
อ.สะบ้าย้อย, คณะสงฆ์ อ.นาทวี และแผนการดำเนินงานในห้วงต่อไป ณ วัดนาม่วง ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข.

 

Related posts