ม.แม่โจ้ เตรียมมาตรการรับมือ Covid-19 หลังเปิดเทอม

ม.แม่โจ้ เตรียมมาตรการรับมือ Covid-19 หลังเปิดเทอม

 

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทรายและทีมบุคลากรเข้าหารือร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณะผู้บริหาร เตรียมมาตรการรับมือ Covid-19 หลังเปิดเทอม และการเปิดเมืองเชียงใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ หวั่่นการระบาดระยะ 2 ผลักดันแม่โจ้ให้เป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษา เร่งสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือทุกฝ่าย เนื่องจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาจากทุกภาคทั่วประเทศ รวมถึงการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยต้องมีมาตรการเฝ้าระวังเพราะมีประชาชนสัญจรเข้าออกเป็นจำนวนมาก โดยสรุปมาตรการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้


1. เลื่อนการเปิดเทอมและใช้ระบบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์
2. เลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมากทั้งหมด
3. เน้นการเรียนระบบออนไลน์ในเดือนกรกฏาคมนี้
4. การรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาใหม่จะจัดกลุ่มและแบ่งวันเพื่อลดความหนาแน่น
5. จัดสถานที่เตรียมรองรับการ Quarantine นักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง


6. นักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ที่พักอยู่นอกมหาวิทยาลัย และผู้ที่สัญจรเข้าออกมหาวิทยาลัยจะต้องใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการติดตาม Tracing ในบางจุด เช่น โรงอาหาร อาคารเรียนรวม ประตูเข้าออก
7. เตรียมจัดระบบในห้องเรียนให้มีจำนวนจำกัดไม่เกิน 50 คน
8. เน้นสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง นักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายให้รับผิดชอบต่อตนเอง ทั้งการใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือ รักษาระยะห่างทางกายภาพ


รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “ทางแม่โจ้ยินดีให้ความร่วมมือกับทางสาธารณสุขและทีมแพทย์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันให้นักศึกษาและบุคลากรมีความปลอดภัย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองทุกท่านได้วางใจในการมาใช้ชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้ โดยทางสาธารณสุขเชียงใหม่คาดหวังว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเป็นโมเดลต้นแบบให้แก่สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในการป้องกันโควิด 19 นี้ได้ และช่วยให้จังหวัดเชียงใหม่ปลอดภัยจากการระบาดระลอก 2 หรือมีการระบาดให้น้อยที่สุด และจะตั้งคณะกรรมการเพื่อทำงานร่วมกันต่อไป”


………
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Related posts