พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ไปให้กำลังใจ ศูนย์Local Quarantine อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ไปให้กำลังใจ ศูนย์Local Quarantine อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

 

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ไปให้กำลังใจ ศูนย์Local Quarantine อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขอบพระคุณท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ประสานให้ทุกอำเภอได้เตรียมข้อมูลนำเสนอคร่าวๆเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ วันนี้ไปให้กำลังใจโรงพยาบาลศรีสาคร ในฐานะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ออกไปร่วมทำงานศูนย์กักกันตัวของอำเภอ ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายแพทย์ประมวล ทองอินทราช และท่านสาธารณสุขอำเภอ ทีมโรงพยาบาลสุขภาพตำบล ทีมบริหารทุกฝ่ายได้มาร่วมต้อนรับได้แลกเปลี่ยนในการจัดระบบการจัดการเพื่อควบคุมโรค ชึ่งทำได้ดีมากวันนี้บรรยากาศพูดคุยสนุกสนานเนื่องจากคุ้นเคยกันวันนี้ได้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายเรื่อง และโรงพยาบาลศรีสาคร ทำทุกเรื่องได้ยอดเยี่ยมที่สุดครบทุกมิติ จริงๆ วันนี้ได้พูดคุยกันชึ่งส่วนใหญ่โรงพยาบาลได้ดำเนินการแล้ว

 

1. จัดระบบจ่ายยาให้พวกโรคเรื้อรังที่ควบคุมได้แล้วผ่านกลไก อสม เพื่อลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลได้จัดการจ่ายยาคนละ 3 เดือนไปแล้วถือว่า สุดยอด ย้ำต้องทำต่อเนื่องจนกว่ามั่นใจปลอดเชื้อแล้ว

2. ให้ช่วยลงพื้นที่สำรวจ เสนอแนะการเฝ้าระวังการคิดเชื้อในสถานศึกษาของอำเภอเพื่อทำให้เปิดเรียน ลดการติดเชื้อ covid 19 เพราะด้านสุขภาพ โรงพยาบาลเก่งที่สุด ย้ำต้องทำงานร่วมกับนายอำเภอหัวหน้าส่วนระดับอำเภอในการลงพื้นที่วางแผนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคเรียน

3. เสนอให้ช่วยออกใบรับรองแพทย์ในกลุ่มที่จำเป็น ต้องเดินทางข้ามจังหวัดเผื่อมีการระบาดรอบหน้าจำเป็นต้องปิดเมืองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้าน

4. ฝาก เรื่องHome Quarantine ในการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ลดการติดเชื้อและ สามารถจัดการเรื่องกลุ่มต่างๆในการแยกประเภท กลุ่มเสี่ยง กลุ่มดีได้ ทางโรงพยาบาลมีการวางแผนไว้แล้วท่านสาธารณสุขอำเภอท่านพร้อมดำเนินการเรื่องข้อมูล

5. เรื่องการใช้สมุนไพรไทย ในการใช้บำบัดป้องกันโรค covid 19 ชึ่งมีความจำเป็นต่อการสร้างอาชีพให้กับประชาชนด้วย ฝากการใช้สมุนไพรไทยในโรงพยาบาลด้วย

6. ให้ช่วยทำฐานข้อมูลคนที่กลับมาจากมาเลเชีย ให้ตรวจสุขภาพคัดกรอง ดี เสี่ยง ป่วย ไว้ด้วย

ชึ่งที่อำเภอศรีสาคร มีการจัดการเรื่องการควบคุมโรคทำได้ดีเยี่ยมทางผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วน นายอำเภอ ทุกภาคส่วนบูรณาการได้อย่างดีและจัดการค่อนข้างสมบูรณ์ครับ ได้สื่อสารความห่วงใย จากเลขาธิการ ศอ.บต พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ทางเราพร้อมสนับสนุน ส่งเสริม เพื่อทำให้ ทั้ง 5 จชต สามารถ ควบคุมโรคได้ดีและสามารถกลับมาดำเนินชีวิต แบบ new normal และเราต้องเป็นผู้นำด้านสุขภาพให้ดีที่สุด

Related posts