ศป.บส.ชน. ร่วมกับ 15 หน่วยงานในพื้นที่ อ.เขียงดาว จว.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด บูรณาการทุกภาคส่วน หวังแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

ศป.บส.ชน. ร่วมกับ 15 หน่วยงานในพื้นที่ อ.เขียงดาว จว.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด บูรณาการทุกภาคส่วน หวังแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

 

วันที่ 11 มิ.ย. 63 เวลา 09.30 น.พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โครงการ ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ที่อาคารเอนกประสงค์ บ.ห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการจำนวน 15 หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ บ.ห้วยลึก ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าม้งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน
สำหรับการตัดโครงการในวันนี้มีการให้บริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยโรงพยาบาล อ.เชียงดาว


การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม โดยสาธารณสุข อ.เชียงดาวและ การส่งเสริมอาชีพผู้ผ่านการบำบัด เพื่อไม่ให้หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมูลนิธิโครงการหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
นอกตากนี้ยังมี กิจกรรมการ Re-X-Ray เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 การบริการตัดผมฟรี ให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนโดยชุดมวลชนสัมพันธ์ 3502


แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือกล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งด้านการป้องกันผู้เสพรายใหม่ การปราบปราม ผู้ค้า ผู้เสพ และการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในแนวคิดที่ว่า “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัด ได้คนดีกลับคืนสู่สังคมต่อไป

Related posts