จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดอาคาร100ปีสธ.โรงพยาบาลสตูล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดอาคาร100ปีสธ.โรงพยาบาลสตูล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

 


นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรม ”จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดโรงพยาบาล” เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ โรงพยาบาลสตูล อ.เมืองสตูล จ.หวัดสตูล เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน

ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆต่อชุมชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติหลาย ๆ ด้าน ตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน


โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานในพิธีได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พร้อมเพรียงกัน จำนวน 3 ครั้ง จากนั้น ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณภายในและรอบอาคาร 100 ปี สธ. มีการเช็ดกระจกประตูหน้าต่างของอาคาร และราวบันได เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 รวมทั้งเก็บกวาดขยะตามสถานที่นั่งเล่นพักผ่อน และบริเวณลานจอดรถเพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts