เมื่อ 11 พ.ค.63, 0930 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) มอบหมายให้ พ.อ. พุทธกฤษต์ ฉิมแก้ว หน.กลุ่มงานมวลชน และคณะกอ.รมน.จังหวัด ส.ข. ร่วมให้การต้อนรับคณะชุดตรวจ ศปป.1 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาย ตามแผนงาน โครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้กับ รร.วัดหัวป่า และโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบฯ 63 และเยี่ยมชม กิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางพระราชทาน โครงการ “ทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน” ณ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา

เมื่อ 11 พ.ค.63, 0930
พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) มอบหมายให้ พ.อ. พุทธกฤษต์ ฉิมแก้ว หน.กลุ่มงานมวลชน และคณะกอ.รมน.จังหวัด ส.ข. ร่วมให้การต้อนรับคณะชุดตรวจ ศปป.1 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาย ตามแผนงาน โครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้กับ รร.วัดหัวป่า และโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบฯ 63 และเยี่ยมชม กิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางพระราชทาน โครงการ “ทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน” ณ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา

Related posts