อบจ.พิษณุโลก ขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้นักเรียน-ครูโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ อ.ชาติตระการ เกือบ 200 ชีวิต ได้มีน้ำใช้ก่อนเปิดเรียน

อบจ.พิษณุโลก ขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้นักเรียน-ครูโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ อ.ชาติตระการ เกือบ 200 ชีวิต ได้มีน้ำใช้ก่อนเปิดเรียน

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ ร่วมกับ นายวิราช น้อยศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ, นายวิสาร มงคลคีรีโรจน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านขุนน้ำคับ และนายชูศักดิ์ ทรงเจริญวงศ์ ประธานเครือข่ายชุมชนม้งจังหวัดพิษณุโลก

ภายหลังได้รับการประสานจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ โดยการร้องขอจากโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่นักเรียนและครูที่กำลังขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างหนัก โดยพบว่าโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงและห่างไกลจากชุมชนเมือง ปัจจุบันใช้น้ำจากประปาภูเขาที่ขอแบ่งจากประปาภายในหมู่บ้านมาใช้อุปโภคบริโภคภายในโรงเรียน แต่ก็มีปริมาณไม่เพียงพอเนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนจำนวน 150 คน และครูจำนวน 15 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้งหากน้ำไม่พอใช้ก็ต้องสูบน้ำจากลำห้วยบริเวณข้างโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติน้ำที่ไม่ค่อยสะอาดมากนักขึ้นมาใช้ภายในโรงเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อน


เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลดังกล่าวตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ผลปรากฏว่าในวันนี้สามารถขุดเจาะได้น้ำที่ระดับความลึก 66 เมตร โดยมีน้ำออกตลอดไม่ขาดสายประมาณ 5 คิว/ชั่วโมง (5,000 ลิตร/ชั่วโมง) ส่งผลให้โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนได้อย่างเต็มที่และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและครูทั้งโรงเรียน ซึ่งจะมีการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยทางโรงเรียนมีแทงค์กักเก็บน้ำจำนวน 11 แทงค์ และสามารถจุน้ำได้กว่า 30,000 ลิตร ซึ่งการขุดเจาะบ่อบาดาลในครั้งนี้ได้รับความพึงพอใจจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น คณะ-ครูอาจารย์ ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก.

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts