เมื่อ 11 มิ.ย.63, 1030 -1500 พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร./หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 สน. พร้อม พ.อ.สุธรรม กังแฮ รอง ผอ.สมศ.กอ.รมน.ภาค 4 สน./เลขานุการ/คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 สน.และคณะทำงานฯ ได้หารือกับภาคธุรกิจ นาย สุภรณ์ ด้วงดี เจ้าของธุรกิจทางด้านกาแฟ คีรีเขตคอฟฟี่ และตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อะราบิกา และ ชมสวนกาแฟ รวมถึงขั้นตอนการเพาะกาแฟพันธ์อะราบิกา พร้อมมอบต้นกาแฟพันธุ์อะราบิกาให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อะราบิกา กอ.รมน.ภาค 4 สน.จำนวน 2 ราย โดยมี นายศุกร์. เก็บไว้ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนธารโต ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา อ.ธารโต จ.ยะลา จากนั้นเมื่อ 15.00 น. – 16.00 น.เข้าเยี่ยมชมสวนกาแฟผสมผสานของ เขมินทร์ เกื้อกูล และ นาย ธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา

เมื่อ 11 มิ.ย.63, 1030 -1500 พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร./หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 สน. พร้อม พ.อ.สุธรรม กังแฮ รอง ผอ.สมศ.กอ.รมน.ภาค 4 สน./เลขานุการ/คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 สน.และคณะทำงานฯ ได้หารือกับภาคธุรกิจ นาย สุภรณ์ ด้วงดี เจ้าของธุรกิจทางด้านกาแฟ คีรีเขตคอฟฟี่ และตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อะราบิกา และ ชมสวนกาแฟ รวมถึงขั้นตอนการเพาะกาแฟพันธ์อะราบิกา พร้อมมอบต้นกาแฟพันธุ์อะราบิกาให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อะราบิกา กอ.รมน.ภาค 4 สน.จำนวน 2 ราย โดยมี นายศุกร์. เก็บไว้ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนธารโต ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา อ.ธารโต จ.ยะลา
จากนั้นเมื่อ 15.00 น. – 16.00 น.เข้าเยี่ยมชมสวนกาแฟผสมผสานของ เขมินทร์ เกื้อกูล และ นาย ธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา

Related posts