เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง พื้นที่หาดบาเฆะ หมู่ที่ 2 , 13 ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส กรณีสันทรายปิดกั้นร่องน้ำปากอ่าว ทำให้ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง พื้นที่หาดบาเฆะ หมู่ที่ 2 , 13 ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส กรณีสันทรายปิดกั้นร่องน้ำปากอ่าว ทำให้ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

 

 

วันนี้ (12 มิถุนายน 2563) ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านบาเฆะ และหมู่ที่ 13 บ้านบาโระบูตอเหนือ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งในครั้งนี้มีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายรุสลัน อารง นายก อบต. โคกเคียน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อตั้งใจมาให้ขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมมาตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านบาเฆะ และหมู่ที่ 13 บ้านบาโระบูตอเหนือ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งประสบปัญหาทรายพังถล่มมาทับเส้นทางร่องน้ำ ตื้นเขิน และลมพายุถล่มซัดสันทรายปิดกั้นร่องน้ำปากอ่าว ชาวประมงไม่สามารถนำเรือขนาดเล็กไปออกหาปลาในทะเลเพื่อเลี้ยงชีพได้ เพราะพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีชายทะเล ประชาชนมีการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นหลัก และใช้คลองโคกเคียนเป็นเส้นทางออกสู่ทะเล เพื่อการประกอบอาชีพ แต่เมื่อชาวบ้านได้ประสบปัญหาความเดือนร้อนดังกล่าว รัฐบาล โดย ศอ.บต. ได้เร่งประสานผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อำเภอเมืองนราธิวาส, กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมเจ้าท่า เร่งหาทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ และให้เร็วที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอีกว่า เนื่องด้วยปัจจุบัน จากสภาพปัญหาที่เกิดจากสถาวะโลกร้อน และอื่น ๆ ส่งผลกระทบประมาณ 12 จังหวัด ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการทำงานอย่างเต็มที่ และจำเป็นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาว ทาง ศอ.บต. พร้อมเข้ามาประสานให้การช่วยเหลือสนับสนุน รวมถึงผลักดันงบประมาณ ปี 2564 อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จริง พร้อมร่วมพบปะพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ บริเวณริมหาด ให้ขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนทุกคน โดยได้กล่าวแก่ประชาชนว่า รัฐบาล จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีงานทำที่ดี และใช้ชีวิตในพื้นที่อย่างมีความสุขตลอดไป

 

Related posts