กฟผ.ร่วมกับ เรือนจำกลางจังหวัดราชบุรี ต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ให้ความรู้เรื่องการปลูกผักอินทรีย์และอาหารปลอดภัยแก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางราชบุรี

กฟผ.ร่วมกับ เรือนจำกลางจังหวัดราชบุรี ต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ให้ความรู้เรื่องการปลูกผักอินทรีย์และอาหารปลอดภัยแก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางราชบุรี

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายสมพงษ์ ทวีสุขเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง-1 (ช.อปล-1.) พร้อมด้วย นายจักรินทร์ โล่อุไร หัวหน้าสำนักงานราชบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)และ นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ประธานมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ที่เดินทางมาจัดกิจกรรมโครงการ “โครงปลูกผักอินทรีย์วิถีใหม่คนหลังกำแพง” พร้อมทั้งมอบเจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. เพื่อนำไปใช้งานในป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมีผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษเข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน ณ เรือนจำกลางราชบุรี จ.ราชบุรี

โครงการ “โครงปลูกผักอินทรีย์วิถีใหม่คนหลังกำแพง” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกอาชีพด้านการปลูกผักอินทรีย์และผลิตอาหารปลอดภัยแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายวิชัย อานันทนสกุล และนางวราทิพย์ อานันทนสกุล อดีตผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จาก Family Farm ฟาร์มปลูกผักออร์แกนิคปลอดสาร นางสาวอัญชรี อัสววิมล จาก Smart Nine Farm และ นางแอน พรมศักดิ์ จาก ฟาร์มเกษตรสุขกลางกรุง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การสร้างแรงบันดาลใจ วิธีการปลูก การปรุงดิน การเตรียมแปลงสำหรับปลูก การเพาะกล้า การย้ายกล้าลงปลูกในดิน การทำปุ๋ยอินทรีย์ และ การป้องกันแมลง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริง  และเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ หารายได้หลังจากพ้นโทษไปแล้ว

Related posts