โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด19

โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด19

 

เมื่อ 15 มิ.ย.63, 1100พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท.) และผู้แทนส่วนราชการ ได้นำ สมาชิกชมรม พสบ.จชต. และผู้ประกอบการธุรกิจจากพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของ”โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด19″ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานโครงการฯ ให้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส เข้ามาทำงาน

และฝึกอบรมเรียนรู้ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัวให้ผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไปให้ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้ง มีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี ร.ต.อ.เจษฏา เพ็งลาย ผจก.ฟาร์มตัวอย่างฯ ได้ชี้แจงให้ทราบการดำเนินงาน ในการนี้ ได้มอบถุงยังชืพ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงาน และลูกจ้างของโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

 

 

Related posts