กอ.รมน.จังหวัดสตูลลงพื้นที่ตามแผนตรวจเฝ้าระวัง และแนะนำสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ปฎิบัติตามมาตราการในช่วง Covid-19

กอ.รมน.จังหวัดสตูลลงพื้นที่ตามแผนตรวจเฝ้าระวัง และแนะนำสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ปฎิบัติตามมาตราการในช่วง Covid-19

 


กอ.รมน.จังหวัดสตูลบูรณาการร่วมกับ สนง.สสจ.สตูล ,ภ.จว.สตูล (สภ.ละงู และ สภ.เมืองสตูล) ,สสอ.ละงู และ ฝ่ายปกครอง อ.ละงู จ.สตูลลงพื้นที่ตามแผนตรวจเฝ้าระวัง และแนะนำสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ปฎิบัติตามมาตราการในช่วง Covid-19 ในพื้นที่ อ.ละงู จำนวน 1 ร้าน และในพื้นที่ อ.เมืองสตูล จำนวน 3 ร้าน รวมจำนวน 4 ร้าน ร้านลีลาวดี นวดแผนโบราณ ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งอยู่เลขที่ 312/3 ม.6 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ผู้ดูแลกิจการ

คือ นางสาวรัฐนันท์ เกียตรติรัตนพงศา เลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1101401010871 และพบผู้ให้บริการ 3 ราย ไม่มีใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ,ร้านแฮปปี้นิว นวดแผนโบราณ ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งอยู่เลขที่ 86/50 ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ผู้ดูแลกิจการ คือ นางสาวสุทิษา ยอดกันทา และพบผู้ให้บริการ 5 ราย ไม่มีใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ,ร้านเอ็นโดฟิน ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ตั้งอยู่เลขที่ 160/4 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ผู้ดูแลกิจการ คือ นางสาวสุภาษินี เสียภัย โดยได้แจ้งข้อกฎหมายแก่ผู้ดูแลกิจการได้ทราบว่า กรณีการเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย,ร้านน้องเบียร์ นวดเพื่อสุขภาพ ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งอยู่เลขที่ 160/12 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ผู้ดูแลกิจการ คือ นายครรชิต โกมล ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ได้แจ้งข้อกฎหมายแก่ผู้ดูแลกิจการ ให้ทราบถึง กรณีการเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย มีความผิดตามมาตรา 12 และมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 42 ระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ขอให้สถานประกอบการทั้ง จำนวน 4 ร้าน ให้หยุดประกอบกิจการตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts