สุโขทัย…เมืองมรดกโลก  “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563”

สุโขทัย…เมืองมรดกโลก  “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563”

 

(pencil)วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีคณะกรรมการตามคำสั่งฯ ร่วมพิจารณาคัดสรรกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลาหมู่บ้านลานตาเมือง ม.6 ต.ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

(pencil)โดยมีการประเมินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นดังนี้
1.ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (หญิง) นางลำเนา พูลเลิศ
2.ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านลานตาเมือง ม.5 ต.ไชยมงคล
3.ประเภทครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง นายอนุสรณ์ ดอนพันพล
4.กิจกรรมประกวด คนรุ่นใหม่ร่วมใจปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร”
-นายจามร วิทิตกรกุล อายุ 18 ปี

(pencil)ในการนี้นางสาวณัฐชยา พรมมี พัฒนาการอำเภอทุ่งเสลี่ยม พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กลุ่มองค์กรในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ให้การต้อนรับ และร่วมนำเสนอผลงาน/ตอบประเด็นซักถามต่างๆ ในครั้งนี้

สุขที่…สุโขทัย

Related posts