ให้กำลังใจ ศูนย์Local Quarantine อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ให้กำลังใจ ศูนย์Local Quarantine อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

 

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ไปให้กำลังใจ ศูนย์Local Quarantine อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ขอบพระคุณ นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ประสานให้ทุกอำเภอได้เตรียมข้อมูลนำเสนอคร่าวๆเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ วันนี้ไปให้กำลังใจโรงพยาบาลระแงะ ในฐานะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ออกไปร่วมทำงานศูนย์กักกันตัวของอำเภอ ได้รับการต้อนรับจากตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายแพทย์ศราวุธ บุตรมาตากุลและผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ทีมโรงพยาบาลสุขภาพตำบล ทีมบริหารทุกฝ่ายได้มาร่วมต้อนรับได้แลกเปลี่ยนในการจัดระบบการจัดการเพื่อควบคุมโรค ชึ่งทำได้ดีมากวันนี้บรรยากาศพูดคุยสนุกสนานเนื่องจากคุ้นเคยกันวันนี้ได้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายเรื่อง และโรงพยาบาลเจาะไอร้อง ทำทุกเรื่องได้ยอดเยี่ยมที่สุดครบทุกมิติ จริงๆ วันนี้ได้พูดคุยกันชึ่งส่วนใหญ่โรงพยาบาลได้ดำเนินการแล้ว ชื่นชมการจัดการที่ทำเน้นคุณภาพ ประหยัด ได้มาตรฐานโลกในการควบคุมโรค


1. จัดระบบจ่ายยาให้พวกโรคเรื้อรังที่ควบคุมได้แล้วผ่านกลไก อสม เพื่อลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลได้จัดการจ่ายยาคนละ 3 เดือนไปแล้วถือว่า สุดยอด ย้ำต้องทำต่อเนื่องจนกว่ามั่นใจปลอดเชื้อแล้ว หัวหน้าเภสัชและสาธารณสุขอำเภอได้ดำเนินการด้วยกันถือว่าประสบผลสำเร็จ
2. ให้ช่วยลงพื้นที่สำรวจ เสนอแนะการเฝ้าระวังการคิดเชื้อในสถานศึกษาของอำเภอเพื่อทำให้เปิดเรียน ลดการติดเชื้อ covid 19 เพราะด้านสุขภาพ โรงพยาบาลเก่งที่สุด ย้ำต้องทำงานร่วมกับนายอำเภอหัวหน้าส่วนระดับอำเภอในการลงพื้นที่วางแผนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคเรียน
3.เสนอให้ช่วยออกใบรับรองแพทย์ในกลุ่มที่จำเป็น ต้องเดินทางข้ามจังหวัดเผื่อมีการระบาดรอบหน้าจำเป็นต้องปิดเมืองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้าน


4. ฝาก เรื่องHome Quarantine ในการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ลดการติดเชื้อและ สามารถจัดการเรื่องกลุ่มต่างๆในการแยกประเภท กลุ่มเสี่ยง กลุ่มดีได้ ทางโรงพยาบาลมีการวางแผนไว้แล้วท่านสาธารณสุขอำเภอท่านพร้อมดำเนินการเรื่องข้อมูล
5. เรื่องการใช้สมุนไพรไทย ในการใช้บำบัดป้องกันโรค covid 19 ชึ่งมีความจำเป็นต่อการสร้างอาชีพให้กับประชาชนด้วย ฝากการใช้สมุนไพรไทยในโรงพยาบาลด้วย ชึ่งจังหวัดนราธิวาสมีโรงงานสมุนไพรของผลิตโดยโรงพยาบาลจะแนะชึ่งได้ผ่านมาตรฐานGMP-WHO ด้วย ถือว่าเป็นข่าวดีมาก ฝากให้โรงพยาบาลเจาะไอร้อง ช่วยสั่งชื้อมาให้บริการกับประชาชนด้วย ลดการใช้ยาทางแพทย์แผนปัจจุบันลง
6. ให้ช่วยทำฐานข้อมูลคนที่กลับมาจากมาเลเชีย ให้ตรวจสุขภาพคัดกรอง ดี เสี่ยง ป่วย ไว้ด้วย ท่านสาธารณสุขอำเภอก็ทำได้ดีเยี่ยม
7.เรื่องการละหมาดวันศุกร์ ได้เสนอแนะเรื่องทำฐานข้อมูลสุขภาพ การให้คนที่แข็งแรงสามารถมาละหมาดวันศุกร์ได้ต้องทำตามมาตรฐานการควบคุมโรค และอาจให้รูปแบบ ศุกร์เว้นศุกร์ในกลุ่มมีความเสี่ยงจัดระบบของโซนการนั่งและกระจายการละหมาดหลายๆมัสยิดในอำเภอ เพื่อไม่ให้กระทบกับอัตลักษณ์ ประเพณี ค่านิยมของชาวบ้านแต่ยังคงคุณภาพในการป้องกันการระบาดของโรค


วันนี้ได้ไปให้กำลังใจศูนย์ local quarantine องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต ได้เจอทีมงานในการดูแลชึ่งปัจจุบันมีผู้เฝ้าระวังอยู่ 2 คน ทุกอย่างได้ทำตามมาตรฐานและได้ให้คำแนะนำการบูรณาการงานทุกงานเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จกับทุกคนที่มาอยู่ศูนย์กักกัน ทุกคนตั้งใจทำงานดีมาก
ชึ่งที่อำเภอเจาะไอร้อง มีการจัดการเรื่องการควบคุมโรคทำได้ดีเยี่ยมทางผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วน นายอำเภอ ทุกภาคส่วนบูรณาการได้อย่างดีและจัดการค่อนข้างสมบูรณ์ครับ ได้สื่อสารความห่วงใย จากเลขาธิการ ศอ.บต พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ทาง ศอ.บต เราพร้อมสนับสนุน ส่งเสริม เพื่อทำให้ ทั้ง 5 จชต สามารถ ควบคุมโรคได้ดีและสามารถกลับมาดำเนินชีวิต แบบ new normal และเชื่อมั่นประเทศไทยต้องเป็นผู้นำการบริหารจัดการด้านสุขภาพครบทุกมิติ ดีที่สุด การลงพื้นที่คือการทราบข้อเท็จจริงในการทำงานทราบปัญหา อุปสรรค ได้อย่างชัดเจน ชื่นชมทีมงานอีกครั้งได้ฟังเรื่องราวดีๆมากมาย

Related posts