สคร.12 ประชุมสื่อมวลชนภาคใต้ตอนล่าง เพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเขต 12 ประจำปี 2563 (มีคลิป)

สคร.12 ประชุมสื่อมวลชนภาคใต้ตอนล่าง เพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเขต 12 ประจำปี 2563

 

 

19 มิ.ย 63 ที่ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย ดร.น.พปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา บุคลากรทางการแพทย์ และสื่อมวลชนทั้ง 7 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง


ด้าน ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยปัจจัยสำคัญเกิดจากความรู้ ความเข้าใจ และการปฎิบัติตัวของประชาชน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการสื่อสารจึงมีความสำคญอย่างมาก ที่จะช่วยเผยแพร่ที่ถูกต้อวและปฎิบัติตามเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ


ทั้งนี้ มีการอภิปรายเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 มาตรการการป้องกันโรคในประเทศ แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อผู้ป่วย โควิด-19 ความก้าวหน้าวัคซีนป้องกัน และ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดโรคและภัยสุขภาพ

นอกจากนี้ จึงขอย่ำมาตรการ การ์ดอย่าตก สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา หมั่นล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม ระหว่าง 1-2 เมตร ได้ฝากเครือข่ายสื่อสารมวลชนประชาชนทางช่องต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ และปฏิบัติตามเพื่อลดเสี่ยง ลดโรคต่อไป
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร 1422

ข่าว/แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส

Related posts