พิษณุโลก กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนุนคนรุ่นใหม่กลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกรรม

พิษณุโลก กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนุนคนรุ่นใหม่กลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกรรม

 


วันนี้ (19 มิ.ย.63) นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 17,18 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ในเขตอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์ พุ่มอยู่ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบางกระทุ่ม จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ แปลงสาธิตสวนสมุนไพร ม.6 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก


นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 17,18 กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่มีเกณฑ์อายุสูงขึ้น โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร เพื่อสนับสนุนให้ลูกหลานของสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลทั่วไป หันกลับมาสานต่ออาชีพเกษตรกรรมของครอบครัว ได้มีโอกาสกลับมาดูแลครอบครัวและอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น

สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฯ สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ของแต่ละอำเภอจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมทักษะด้านอาชีพตามความถนัดและความสนใจของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงต่อไป


โดยเข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรและพบปะพูดคุยกับนายนิรันดร์ ปันทะนันท์ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้ลาออกจากงานประจำ ภายหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จึงหันกลับมาอยู่บ้านเพื่อสานต่ออาชีพเกษตรของครอบครัว ซึ่งมีความสนใจด้านการทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน โดยได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการนำ “ฟักข้าว” พรรณไม้ท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่ นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรจากฟักข้าวใช้บำรุงผิวพรรณเพื่อการจัดจำหน่าย ซึ่งมีใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากองค์การอาหารและยา ส่วนสรรพคุณของฟักข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเกิดริ้วรอย ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพผิวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังโชว์ผลงานที่ได้ทดลองผลิตสบู่สมุนไพรจากธรรมชาติอื่นอีก กว่า 5 ชนิด เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด


สำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผู้สมัครมีความมุ่งหวังที่จะได้รับการสนับสนุนช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดสินค้าให้แพร่หลาย โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมให้การสนับสนุนแนวทางการช่วยเหลือผ่านสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพียงพอไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนต่อไป

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts