กฟผ. มอบงบประมาณสนับสนุนให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19 ในพื้นที่ ๓ แห่ง

กฟผ. มอบงบประมาณสนับสนุนให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19 ในพื้นที่ ๓ แห่ง

 


วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-๒ (ช.อฟอ.-๒) พร้อมด้วย นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วศ.๑๑ อฟอ.) , นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนสิรินธร ร่วมส่งมอบงบประมาณสนับสนุนให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ ในพื้นที่เขื่อนสิรินธร-เขื่อนปากมูล และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ป้องกันรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม รอบโรงไฟฟ้า/เขื่อน และสร้างความสัมพันธ์อันดี กับหน่วยงานในพื้นที่รอบเขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูล ได้แก่
๑. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับมอบฯ ณ ห้องรับรองตึกอำนวยการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
๒. โรงพยาบาลสิรินธร โดยมี นายแพทย์วิรุตม์ เกตุสิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร และบุคลากร ร่วมรับมอบฯ
๓. โรงพยาบาลโขงเจียม โดยมี นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอโขงเจียม และนายแพทย์สิทธิพงษ์ อุ่นทวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม และบุคลากร ร่วมรับมอบฯ

Related posts