(@)สุโขทัย…เมืองมรดกโลก  (sparkle)ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”(sparkle)

(@)สุโขทัย…เมืองมรดกโลก  (sparkle)ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”(sparkle)

 

(pencil)วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และรศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ณ บ้านหนองชุมแสง ม.5 ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

เพื่อแนะนำโครงการฯ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ที่เสนอผ่านวาระการประชุมสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอนุมัติงบประมาณฯ และร่วมแลกเปลี่ยน นำเสนอหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว

(pencil)ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดต่างๆในการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”เช่น เน้นย้ำเกี่ยวกับ “แม่นทฤษฎี มีจิตวิญญาณ ประสานเซียน” เป็นต้น โดยมีนายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ กว่า 50 ราย

(heart)สุขที่…สุโขทัย (heart)

Related posts