ทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนในพื้นที่ก่อนเปิดเทอม

ทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนในพื้นที่ก่อนเปิดเทอม

 

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดย กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 10 ร่วมกับ คณะครูโรงเรียนบ้านโคกนิบง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ลูกจ้างฯ และประชาชนหมู่บ้านโคกนิบง ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการทำความสะอาด เก็บขยะ ดูแลความเป็นระเบียบร้อยสวยงามของโรงเรียนบ้านโคกนิบง หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือ พัฒนาสัมพันธ์กับสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที

ต่อมาเจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 11 พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนบ้านรังมดแดง ชุดคุ้มครองตำบลดอนทราย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในชุมชน ร่วมกันตัดหญ้าพัฒนา/ล้างทำความสะอาดสถานที่ และปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณ โรงเรียนบ้านรังมดแดง หมู่ที่ 2 บ้านรังมดแดง ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อนที่จะเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานศึกษาแห่งนี้อีกด้วย

 

ข่าว/ แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส

Related posts