จ พิษณุโลก  Kick off แห่งแรก โครงการ บวร สู้วิกฤติ COVID–19

จ พิษณุโลก  Kick off แห่งแรก โครงการ บวร สู้วิกฤติ COVID–19

 


เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 63 ที่วัดป่าสัก ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลที่ 39 ได้มอบหมายให้ พ.อ.พิทยา ราชพริ้ง รอง เสธนาธิการ มทบ.39 พ.อ.วิชา อมรดิษฐ หัวหน้าฝ่ายกองข่าว มทบ.39 ไปร่วมเป็นประธานในพิธีโครงการ “พิษณุโลก ปลูกรัก ปลูกผัก โดยใช้หลัก บวร (บ้าน วัด ราชการ) สู้วิกฤติ COVID–19 โดยปลัดอำเภอบางระกำ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้จากความร่วมมือกับเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก และกองทัพภาคที่ 3 โดยมณฑลทหารบกที่ 39 นำโครงการ “พิษณุโลก ปลูกรัก ปลูกผัก ใช้หลัก บวร สู้วิกฤติ COVID – 19” สืบเนืองจากสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยย่ำแย่ลง ประชาชนในประเทศได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบสัมมาอาชีพ เกิดสภาวะผู้ตกงานและเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก


สำหรับการ Kick off เป็นเริ่มต้นของ โครงการ “พิษณุโลก ปลูกรัก ปลูกผัก ใช้หลัก บวร สู้วิกฤติ COVID-19 วัดป่าสัก ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ ในวันนี้เป็นแห่งแรก ซึ่งทางมณฑลทหารบกที่ 39 จะดำเนินการ ให้ครอบคลุม จนครบทั้งหมด 9 วัด 9 อำเภอ ใน จ.พิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระดับครอบครัวและชุมชน มุ่งเน้นการสร้างแหล่งอาหารภายในครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเกิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดทั้งสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน โดยยึดหลัก บวร (บ้าน วัด ส่วนราชการ) เพื่อเสริมสร้างเป็นพลังในการก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts