! ร่วมใจอนุรักษ์พันธ์ปลา

! ร่วมใจอนุรักษ์พันธ์ปลา

 

!!! พ.ต.ท.นราธิป คนธรรม รอง ผกก ป สภ.บ้านสวน อ.เมืองจ.สุโขทัย และ ด.ต.คนึง อินเอี่ยม หัวหน้าสายตรวจตำบลตาลเตี้ย. ! ร่วมใจอนุรักษ์พันธ์ปลา พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ /ท้องถิ่นและ ชาวบ้านยางเอนร่วมใจ มัด/ผูก/ขึง/ ลวดหนาม เป็นเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุ์ปลา🐠🐟🐋
ตลอดจน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วม อนุรักษ์พันธุ์ปลา(butterflyfish)🐠🐟🐋บึงใหญ่ โซนบ้านยางเอน จึงได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่และ ใกล้เคียง ให้ทราบ ตามเจตนารมณ์ เมื่อวันที่16-17 มิถุนายน2563 ที่ผ่านมา

 

Related posts