ศฝ.นศท.มทบ.33 สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อลดการสัมผัส New Normal ป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ในการทดสอบร่างกาย ของ ศฝ.นศท.มทบ.33

ศฝ.นศท.มทบ.33 สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อลดการสัมผัส New Normal ป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ในการทดสอบร่างกาย ของ ศฝ.นศท.มทบ.33

 


เมื่อ 24 มิ.ย. 63 พ.อ.วิชา ภู่ทอง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้ทดสอบการสร้างนวัตกรรมใหม่แบบง่ายๆเพื่อลดการสัมผัส ป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ในการทดสอบร่างกาย ของนักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาในปีนี้ ซึ่งจะเริ่มรับสมัครนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือน ก.ค.2563


ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า เนื่องจากทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนดมาตราการเพื่อลดการสัมผัสในการปฏิบัติท่าทดสอบร่างกาย จำนวน 3 ท่า ได้แก่ ท่ายึดพื้น ท่าชิทอัพและการวิ่ง โดยการลดการสัมผัสของผู้ข่วยครูฝึก ดังนั้นศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้สร้างนวัตกรรมใหม่โดยนำตุ๊กตาที่มีเสียงมาใช้ในการนับจำนวนครั้งของการยึดพื้นเพื่อให้ผู้ช่วยครูฝึกได้ยินจำนวนครั้งของการทดสอบ

สำหรับการทดสอบท่าชิทอัพนั้นเป็นท่าที่ผู้ข่วยครูฝึกจะช่วยจับขานักศึกษาเพื่อช่วยในการทดสอบ ทางศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ได้ใช้ไม้ขนาดยาวโดยมีเหล็กยึดน้ำหนักทั้งสองข้างยึดขาของนักศึกษาพร้อมเบาะรองด้านหลังลดการบาดเจ็บ ของนักศึกษา โดยนวัตกรรมที่นำมาใช้ครั้งนี้เป็นการลดการสัมผัสระหว่างนักศึกษาและผู้ข่วยครูฝึกได้เป็นอย่างดี


อย่างไรก็ตามศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33
พร้อมจัดการเรียนการสอนแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเน้นความปลอดภัยในศูนย์ฝึกเป็นสำคัญ

Related posts