อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบทุนช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เด็กนอกระบบการศึกษา ทุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและทุนฝ่าวิกฤต COVID-19

อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบทุนช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เด็กนอกระบบการศึกษา ทุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและทุนฝ่าวิกฤต COVID-19

 


วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เด็กนอกระบบการศึกษา ทุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและทุนฝ่าวิกฤต COVID-19 โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

และมี ดร.สุเนตร ทองคำพงษ์ นายกสมาคมสุขปัญญา หัวหน้าโครงการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ดร.ลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก, นางปัทมา อินทริช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายจารุกิตติ์ กนกจรส รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงพื้นที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และภาคีเครือข่ายของสมาคมสุขปัญญา ร่วมพิธีมอบทุนฯ


สำหรับในการมอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทุนฝ่าวิกฤติ COVID-19 ครั้งนี้ ประกอบด้วย ทุนฝ่าวิกฤติ COVID-19 ช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 579 ทุนๆ ละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 347,400 บาท, ทุนช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (ภาคเรียนที่ 2) 579 ทุนๆ ละ 400 บาท รวมเป็นเงิน 231,000 บาท , ทุนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 30 ทุนๆ ละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 750,000 บาท และทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 160 ทุนๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 640,000 บาท รวมเงินทุนทั้งสิ้นจำนวน 1,968,400 บาท.


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts