อบจ.พิษณุโลก สำรวจพื้นที่เตรียมขุดลอกคลองแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ราษฎรบ้านม่วงหอม ต.แก่งโสภา อ.วังทอง

อบจ.พิษณุโลก สำรวจพื้นที่เตรียมขุดลอกคลองแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ราษฎรบ้านม่วงหอม ต.แก่งโสภา อ.วังทอง

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง ร่วมกับ นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง ว่าที่ร้อยตรี เดชภูมิ เอียดวุ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา และนางสาววรรณพร เตชะพันธ์รัตนกุล กำนันตำบลแก่งโสภา และคณะ ภายหลังได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกช่วยดำเนินการขุดลอกคลองบ้านม่วงหอม ในพื้นที่หมู่ที่ 5

เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 3 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง เพื่อสำรวจแนวทางการดำเนินการขุดลอกคลองน้ำดังกล่าว ซึ่งมีความยาวประมาณ 2,750 เมตร ขณะนี้พบว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่ภายในลำคลองและมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมจำนวนมากทำให้ไม่สามารถลงมือขุดลอกคลองได้และต้องรอดำเนินการในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งหากดำเนินการขุดลอกคลองดังกล่าวแล้วเสร็จจะช่วยให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น และใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภครวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรในฤดูแล้ง อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังพื้นที่ไร่นาของประชาชนที่อยู่ติดกับลำคลองดังกล่าว.

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts