ปปส.ภาค 6 ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 6 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (มีคลิป)

ปปส.ภาค 6 ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 6 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

 

วันที่ 25 มิ.ย.63 พล.ต.ต.ดำรงค์ เพชรพงศ์ รอง ผบช.ภ.6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับชุดปฏิบัติการสกัดกั้น ยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง” ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก และจุดตรวจยาเสพติดตำรวจภูธรภาค 6 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก


ตามนโยบายของรัฐบาล ได้กำหนดให้ยาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการแก้ไข เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ชาติ และนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” โดยใช้มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย การสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์


สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่ทางผ่านการลำเลียงยาเสพติด ไม่ว่าจะมาจากทางภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และทางภาคตะวันตก และยังเป็นศูนย์กลางแห่งการคมนาคม ขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นขนส่งมวลชน และขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ กลุ่มผู้ลำเลียงได้มีวิธีการซุกซ่อน วิธีการลำเลียง หลบหลีกเจ้าหน้าที่


ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของชุดปฏิบัติการประจำด่านตรวจยาเสพติด จึงมีความจำเป็น เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ยาเสพติด รู้เทคนิคการตรวจหาจุดซุกซ่อนต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกทักษะการปฏิบัติและทดสอบการตั้งด่านเพื่อพัฒนาขีดความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts