อบจ.พิษณุโลก ร่วมติดตามให้ความช่วยเหลือเกษตรกรใน อ.พหรมพิราม ขาดแคลนน้ำ

อบจ.พิษณุโลก ร่วมติดตามให้ความช่วยเหลือเกษตรกรใน อ.พหรมพิราม ขาดแคลนน้ำ

 


วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่พบปะทำความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม ณ วัดห้วยดั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม โดยมี นายบุญชัย สวัสดิ์อำนวย และเจ้าหน้าที่จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล พร้อมด้วย นายจำนงค์ กลิ่นขำ กำนันตำบลพรหมพิราม และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 , 11 และ 13 ตำบลพรหมพิราม มาร่วมพบปะกับกลุ่มเกษตรกรในตำบลพรหมพิรามและตำบลใกล้เคียงที่มารวมตัวกันประมาณ 300 คน

พร้อมทั้งช่วยประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลพรหมพิรามและตำบลใกล้เคียง ซึ่งมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ 3,000 – 4,000 ไร่ หลังจากเมื่อวานนี้ทางกรมชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว และ 20 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง มาสูบน้ำเข้าคลองส่งน้ำ C2 เพื่อกระจายน้ำไปยังพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ พร้อมกันนี้ได้เชิญเกษตรกรผู้ใช้น้ำมาร่วมพูดคุยในเรื่องของการจัดสรรน้ำตามวงรอบและพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งเกษตรกรต่างพึงพอใจและจะปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้น้ำครั้งนี้ต่อไป.

ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าว

Related posts