อำเภอเมืองสงขลา/จิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาร.ร.สังกัดอบจ.

จังหวัดสงขลาและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจ.สงขลา อำเภอเมืองสงขลา เลือกโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีจิตอาสาพระราชทานเขตอำเภอเมืองสงขลาเข้าร่วมประมาณ 200 คน

 

วันนี้ (26 มิ.ย.63) บริเวณพื้นที่ใต้ถุนอาคารเรียน โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ อ.เมือง จ.สงขลา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีพิธีการจัดกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดสถานศึกษา (Big Cleaning)”

โดยมีบุคลากรสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสงขลา หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ บุคลากรเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ครูและบุคลกากรทางการศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลเกาะแต้วเข้าร่วมประมาณ 200 คน โดยมีนายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานในพิธี

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณธิคุณ

พิธีการได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ประธานสู่เวที และเข้าประจำจุดด้านหน้าโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมกล่าวในสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ

ประธานและผู้เข้าร่วมในพิธีทุกคน กล่าวคำปฏิญาณร่วมกันว่า”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” หลังจากนั้นได้มอบหมายการทำความสะอาด กวาดขยะ จัดระเบียบสิ่งแวดล้อม ฯลฯ พร้อมกับมีการแยกย้ายปฏิบัติงานตามโซนที่กำหนดภายในพื้นที่โรงเรียน

นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา เปิดเผยหลังเสร็จพิธีการว่า อำเภอเมืองสงขลาได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาดสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งโรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลากำหนดเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

“วันนี้พี่น้องจิตอาสาจากทุกหมู่เหล่าในเขตอำเภอเมืองสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องจิตอาสาในตำบลเกาะแต้ว ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเรื่องของการจัดตั้งจิตอาสาพระราชทาน เราก็ได้มาร่วมกันเตรียมความพร้อมที่จะรับลูกหลานที่จะเข้ามาทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ศกนี้”นายอำเภอเมืองสงขลากล่าวและว่า

“ทางอำเภอเมืองสงขลาเองโดยศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา ต้องขอขอบคุณประชาชนทุกหมู่เหล่าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ นูญ สายอ๋อง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ ในการอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้านครับผม”

Report : Photo : Kasem Limaphan
ประธานกรรมการสถานศึกษาร.ร.เกาะแต้วฯ
สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

Related posts