เปิดสวนทุเรียนทรายขาว ปัตตานีฤดูกาลใหม่ปีนี้ คาดทุเรียนหมอนทองออกสู่ตลาด กว่า 150 ตัน

เปิดสวนทุเรียนทรายขาว ปัตตานีฤดูกาลใหม่ปีนี้ คาดทุเรียนหมอนทองออกสู่ตลาด กว่า 150 ตัน

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่สวนทุเรียนของเกษตรกร หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“เริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ทุเรียนทรายขาว” ตัดทุเรียนหมอนทอง ของของเกษตรกรเป็นปฐมฤกษ์ โดยที่อำเภอโคกโพธิ์ มีเกษตรกรทำอาชีพการปลูกทุเรียน จำนวนกว่า 1,900 ราย ซึ่งมีพื้นที่ปลูกกว่า 1,400 ไร่ เฉพาะตำบลทรายขาวมีปลูกทุเรียนมากที่สุด มีจำนวนเกษตรกร 490 ราย รวม 790 กว่าไร่ ซึ่งทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่เกษตรกรให้ความสนใจปลูกกันเป็นจำนวนมาก คือ พันธุ์หมอนทอง สามารถสร้างรายได้ที่ดี ให้กับพี่น้องเกษตรกรตำบลทรายขาว ตั้งแต่ปี 2559 และเกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มทำเป็นเกษตรแปลงใหญ่ และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนทรายขาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพทุเรียนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และเริ่มพึ่งพาตนเองได้

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่าปีนี้ ทุเรียนทรายขาว มีผลผลิตออกสู่ตลาด ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน ไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม ระยะเวลาประมาณ 30 วัน คาดปีนี้จะมีผลผลิตประมาณ 150 ตัน โดยผ่านพ่อค้าคนกลาง 80 ตัน และส่งผ่านกลุ่มประมาณ 70 ตัน โดยขณะนี้ราคารับซื้อหน้าสวน อยู่ที่ประมาณ เกรดพรีเมี่ยม กิโลกรัมละ 150 บาท เกรด A ราคา กิโลกรัมละ 110 บาท เกรด B ราคา กิโลกรัมละ 90 บาท และเกรดตกไซด์ กิโลกรัมละ 50 บาท คาดหมายว่า เกษตรกรของตำบลทรายขาวและใกล้เคียง จะมีรายได้จากการจำหน่ายทุเรียนอย่างเป็ล่ำเป็นสันอีกปีหนึ่ง.

Related posts