มอบถุงยังชีพ-เน้นการปฏิบัติตัวหลังผ่านวิกฤติโควิด 19

มอบถุงยังชีพ-เน้นการปฏิบัติตัวหลังผ่านวิกฤติโควิด 19

 


เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในพื้นที่ (ตามโครงการกาชาดสตูลห่วงใยประชาชนรณรงค์สร้างวินัยชีวิตวิถีใหม่) โดย มี น.ส.พรรณี เพชรบุรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองสตูล และมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมในพิธีกว่า 100 คนเศษ


นางอัญญาณี กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ที่ผ่านมานั้น ทางเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลไม่ได้ลงไปพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ แต่ก็ได้มอบถุงยังชีพผ่านไปทางอำเภอต่างๆ ให้เป็นผู้แทนในการนำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ประชาชน และผู้ยากไร้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อน แม้ว่า ในปัจจุบันนี้ สถานการณ์โควิด19 จะมีการผ่อนคลายไปบ้างลงแล้วก็ตาม แต่อยากจะเน้นย้ำให้ผู้สูงอายุทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านอย่างเคร่งครัด ถ้าหากไปในที่สาธารณะจะต้องรักษาระยะห่างด้วย ทั้งนี้เมื่อกลับเข้าบ้านแล้วก็จะต้องรีบล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ สำหรับอาหารนั้น กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ เตรียมช้อนส้อม จาน-ชาม ให้เป็นของตัวเอง และต้องรักษาความสะอาดกันอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการช่วยรณรงค์เพื่อป้องกันโรคโควิด19 ในพื้นที่


สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ นอกเหนือมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ในพื้นที่แล้ว เหล่ากาชาดฯยังได้เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สตูลมาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และวิธีรักษาความสะอาดและการให้สุขภาพแข็งแรง รวมถึงวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การล้างมือที่ถูกต้อง /การทำความสะอาดหน้ากากผ้า/ และการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง/ ตามวิถีชีวิตใหม่ หรือ new normal ฯลฯ


“วิกรม ฮะยีตาเหยบ”

Related posts