กฟผ. สนับสนุน จ.ปัตตานีประกวดคลิป วิดีโอ “New Normal… วิถีใหม่โอกาสใหม่”ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ “หยุดได้ไว เริ่มใหม่ได้เร็ว” Stop Covid Fast Restart faster

กฟผ. สนับสนุน จ.ปัตตานีประกวดคลิป วิดีโอ “New Normal… วิถีใหม่โอกาสใหม่”ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ “หยุดได้ไว เริ่มใหม่ได้เร็ว” Stop Covid Fast Restart faster

 


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายไกรศร วิศิษฎว์งศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ทันตแพทยสมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร โฆษกศูนย์สื่อสารสถานการณ์โควิด-19 จ.ปัตตานี นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ (อสป.) นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา (อขช.) นายสุเอก เปี่ยมปัจจัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้-1 (ช.อปต.-1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายวิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี ร่วมแถลงข่าวและรับฟังมุมมองใหม่ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ร่วมกับบริษัท อินเดกซ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กลุ่มผู้กํากับภาพยนตร์ ศิลปิน และนักแสดง เพื่อผนึกกําลังร่วมกันจัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “New Normal… วิถีใหม่โอกาสใหม่” ชิงแชมป์ประเทศไทย

เพื่อบอกเล่าเรื่องราวชีวิตและสังคมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านมุมมอง ความคิด และจินตนาการในเชิงสร้างสรรค์เชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมส่งผลงานชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 220,000 บาท หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีนครา ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
นายไกรศร วิศิษฎว์งศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า โครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “New Normal… วิถีใหม่โอกาสใหม่” ชิงแชมป์ประเทศไทย เกิดขึ้นเนื่องมาจาก ในช่วงวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนได้ช่วยกันทำให้คนไทยทุกคนผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างมีวินัย รับผิดชอบ มีพลัง และก้าวผ่านช่วงวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน และนับจากนี้ต่อไปการดำเนินชีวิตของคนไทยจะเปลี่ยนไป จึงเป็นที่มาของโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “New Normal… วิถีใหม่โอกาสใหม่” เพื่อให้คนไทยเข้าใจพฤติกรรมของคนที่จะต้องเปลี่ยนไป เพื่อให้ความรู้ สร้างขวัญและกําลังใจคนไทยทุกคน


นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาในช่วงวิกฤต COVID-19 กฟผ. ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพื่อให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยระดมงบประมาณ องค์ความรู้ บุคคลากร และทรัพยากรที่มีอยู่ช่วยคนไทยด้วยการสนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 50 โรงพยาบาล ผลิตเจลอนามัย ผลิตหน้ากากอนามัย มอบให้ประชาชนทั่วประเทศ ประดิษฐ์ตู้แรงดันบวกและแรงดับลบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ มอบถุงยังชีพกว่า 100,000 ถุง ให้ประชาชนผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำเนินชีวิตให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ภายใต้คำขวัญ “กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต” พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน200,000 บาท ให้จังหวัดปัตตานีจัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “New Normal… วิถีใหม่โอกาสใหม่” ชิงแชมป์ประเทศไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ CSR กฟผ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และภายใต้กิจกรรมรณรงค์ “หยุดได้ไว เริ่มใหม่ได้เร็ว” Stop Covid Fast Restart faster ของ กฟผ.

ทันตแพทยสมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร โฆษกศูนย์สื่อสารสถานการณ์ COVID-19 จ. ปัตตานี กล่าวว่า ขอเชิญชวนนักรบโซเชียล ขุนพลคลิปเปอร์ร่วมเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราว นําเสนอความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานผ่านคลิปสั้นๆ ที่จะกลายเป็นพลังให้คนไทย ผู้เข้าประกวดสามารถสมัครร่วมโครงการในนามบุคคล หรือเป็นทีม ไม่จํากัดอายุ ส่งคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “New Normal… วิถีใหม่โอกาสใหม่” ความยาว 3 นาที ไม่จํากัดเทคนิคการสร้างสรรค์ และรูปแบบของคลิปวิดีโอ (ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ตํ่ากว่า qrs p (1280 x qrs) ประเภทไฟล์ MP4, MOV) โดยเกณฑ์การตัดสิน พิจารณาดูจากความเหมาะสมของเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษาและดนตรี ซึ่งจะประกาศผลคัดเลือก 5 ทีมสุดท้ายในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 และประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดยผู้ชนะจะได้รับเงินสดมูลค่า 50,000 บาท อันดับ 2 และ 3 จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และ 20,000 บาท อันดับที่ 4 และ 5 รางวัลละ 15,000 บาท อันดับ 6-10 รางวัลละ 10,000 บาท และรางวัลขวัญใจกรรมการอีก 20 รางวัล ๆ 2,000 บาท รวมถึงรางวัลพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย รวมมูลค่า 220,000 บาท กติกาเพิ่มเติม ได้ที่ FB : New Normal วิถีใหม่ โอกาสใหม่ และ LineAd: @Newnormalnewchance


******************************

Related posts