อบจ.พิษณุโลก เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม

อบจ.พิษณุโลก เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม

 


วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายศิริโภชน์ ธเนศราภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม และ นายอิสรา แก้วดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านดงสมอ ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม

ภายหลังได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 เครื่อง มาติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากคลองชลประทานเข้าสู่พื้นที่นาข้าวของเกษตรกร รวมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความพึงพอใจจากพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง


ทั้งนี้สำหรับในห้วงเวลาดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้การสนับสุนนเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจำนวน 7 เครื่อง ประกอบด้วย พื้นที่ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จำนวน 1 เครื่อง, ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จำนวน 2 เครื่อง, ค่ายสมเด็จเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง , ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม 1 เครื่อง, ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย 2 เครื่อง ซึ่งจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลกให้ได้รับการช่วยเหลือไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป.

ปรีขา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts